Km
13
Klein Brabant : Puurs - Sint-Amands
Aard van de weg :
Verkeersvrij beton/asfalt fiets-/wandel pad naast de museum spoorweg Puurs - Sint-Amands.
Bewegwijzering :
Bordjes knooppunten fietsroutenetwerk : 80-13-12-11.
Vertrekpunt : 
NMBS station van bestemming : Puurs.
Het pad naar Sint-Amands begint aan de zuid kant van de spoor overweg ten westen van het trein station Puurs.
Info :
Een mooie, vlakke en en gemakkelijke wandeling van Puurs naar Sint-Amands en terug, in het zuid-westen van de provincie Antwerpen. Het verharde pad is naast de museum spoorweg Puurs - Sint-Amands - Baasrode (Dendermonde), door de toeristische streek Klein Brabant. In juli, augustus en september worden elke zondag ritjes gemaakt met een stoomtrein.
De wandeling :
Vanaf het trein station Puurs ga je langs de noordzijde van de perrons in westelijke richting naar de overweg via de Eikevlietbaan. De spoorweg oversteken en rechts begint de Seinhuiskaai, een fiets-/wandelpad. Ongeveer 100 Mt verder wordt het pad een straatje naast het begin van de museum spoorweg naar Sint-Amands en Baasrode. De Seinhuiskaai doet ook dienst als parking en perron voor de stoomtrein.
Voorbij de overweg van de Verbelenstraat gaan de spoorweg en het beton pad langs enkele woon blokken van Puurs en 300 Mt verder bij de laatste huizen vervolgt het pad aan de noordzijde van de spoorweg. De spoorweg en het pad steken een klein riviertje over en het pad gaat daar haaks door een bos weg van de spoorweg. Het beton pad kronkelt een paar honderd meter door het bos en uit het bos gaat het over in een landbouwweg naar een kruispunt, fietsknooppunt 80. Dan naar links 300 Mt het wegje volgen terug naar de spoorweg.
Het pad vervolgt naar fietsknooppunt 13, 1.5 Km verder. Daar even een kleine omleiding van een paar honderd meter op een pad tussen de velden en zo kom je terug aan de spoorweg bij het voormalig stationnetje van Oppuurs, niet heel indrukwekkend. Vervolgens terug de spoorweg oversteken en dan 200 Mt op een harde aarde wandelpad, verder terug asfalt. Je passeert de voormalige prachtig gerestaureerde graanmolens omgeven van enkele moderne appartementsgebouwen.
Ruim 2 Km verder bij een overweg, fietsknooppunt 12, verschijnen rechts de eerste huizen van Sint-Amands. De spoorweg en het pad zijn de scheiding tussen de woonkern en weilanden, dan begint de spoorweg en het pad af te buigen in een grote boog naar het zuiden en zo kom je op de plaats van het voormalig station van Sint-Amands. Het station gebouw is verdwenen, naast de sporen is een perron voor de stoomtrein. Bij de overweg aan een rotonde tegenover een supermarkt is het keerpunt van deze mooie wandeling door Klein-Brabant.