Km
10
Court-Saint-Etienne - Genappe
Tip :
Deze wandeling kan eventueel nog 8 Km verlengd worden van Genappe tot het station van Nivelles en wordt dan 18 Km lang.
Aard van de weg :
Verkeersvrij verhard fiets-/wandel pad op de oude spoorwegbedding L141 van Court-Saint-Etienne via Genappe tot Nivelles. De weg bedekking is tot Genappe een vlak hard effen mengsel van fijne kiezel en teer, asfalt van Genappe tot Nivelles.
Bewegwijzering :
Geen, maar de beschreven route is gemakkelijk te volgen.
Vertrekpunt : 
NMBS station van bestemming : Court-Saint-Etienne.
Eindpunt van de wandeling : centrum Genappe.
In Genappe TEC bus 19 terug naar het station van Ottignies of Nivelles.
Eindpunt van de lange wandeling : station van Nivelles.
Info :
Court-Saint-Etienne ligt in het hart van de Provincie Waals-Brabant tussen Wavre en Nivelles. Je wandelt comfortabel op het pad van de verdwenen spoorlijn L141 richting Nivelles. Het traject loopt tot Genappe door de groene en heuvelachtige vallei van het kleine riviertje de Dyle. De verlenging van Genappe tot Nivelles gaat door de golvende agrarische streek.
De wandeling :
Aan de overweg van het station van Court-Saint-Etienne splitsten vroeger de spoorwegen. De rechtse aftakking in zuid-westelijke richting was naar Genappe en Nivelles. De sporen zijn vervangen door een mooi 10 Km lang breed en verhard fiets-/wandel pad tot Genappe. Er staan op regelmatige afstand grote info borden van de streek en het verleden.
Na enkele wegkruisingen en ruim 1.5 Km wandelen kom je door het bos van Noirhat en onder de hoge N25 viaduct. Verder loopt de N237 ongeveer 1 Km parallel dicht bij het pad tot het dorpje Bousval. Het voormalig station is daar verdwenen.
Je hebt tot het dorpje Bousval ruim 5 Km gewandeld. Je kan hier eventueel te voet terugkeren naar het station van Court-Saint-Etienne. Als je er voor kiest om verder te wandelen op dit aantrekkelijk traject zal je ook 10 Km gewandeld hebben in Genappe (terugkeren met de bus).
Voorbij Bousval, 1 Km verder passeer je het oud stationnetje van Thy, niet heel indrukwekkend. Voor het gebouwtje heeft men een kort stukje spoorweg laten liggen als souvenir.
Als je Genappe nadert passeer je rechts het dorpje Ways. De dichte beplanting naast de berm verbergt meestal de oude watermolen uit de 18e eeuw aan de Dyle, temidden van een groot en goed onderhouden privaat domein.
Dan kom je na de brug van de N5 aan in Genappe. Rechts ga je 300 Mt naar het centrum tot bij de kerk waar je met de TEC bus 19 (hoge frekwentie van bussen) terug kan naar het station van Ottignies of Nivelles. Daar kan je dan terugsporen naar Brussel en je vertrekstation.

Verlenging of variante wandeling 8 Km : Genappe - Nivelles.
Je wandelt eerst voorbij het dorpje Vieux-Genappe en 2.5 Km verder is de kruising met de N237. Daar is rechts op 200 Mt ook een halte van TEC bus 19 : Loupoigne, Chemin de Baty.
Verder afwisselend langs natuurgebieden, golvende landbouw velden, op een hoge berm en door een lange diepe sleuf die overspannen wordt door 3 hoge viaducten. Zo kom je nabij het dorpje Baulers waar het pad eindigt aan het terrein van de spoorweg.
Je bent op 1.5 Km van het station van Nivelles en je gaat naar rechts op de Av.de la Gare naast de spoorwegen tot bij een ondertunneling. Daar links en dan rechts naast de kerk verder in de Rue Leveque, op het einde bij de T rechts terug naar de spoorweg. Zo kom je in de Rue Willame naast de perrons van het station Nivelles.