Km
13
Snaaskerke - Gistel - Ichtegem
Aard van de weg :
Verkeersvrije fiets-/wandelpaden : asfalt pad langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Op de oude spoorbedding : van Snaaskerke tot Gistel en in centrum Eernegem (1.5 Km) asfalt pad. Van Gistel tot Ichtegem half verhard pad in fijne kiezel.
Bewegwijzering :
Bordjes van fiets knooppunten : 83-89-48-42-34-30-74 tot Ichtegem.
Vertrekpunt : 
NMBS station van bestemming : Oostende.
LIJN bus 51 richting Torhout tot Snaaskerke brug.
Eindpunt van de wandeling : oud station van Ichtegem.
LIJN bus 51 naar het NMBS station van Oostende of Torhout (elk uur).
Info :
De 'Groene 62' is de voormalige, 22 kilometer lange spoorweg tussen Oostende en Torhout. De lijn had nummer 62, en is vandaag een natuur-, wandel- en fietsgebied. Elke drie km was er een stationnetje waarvan alleen dat van Moere nog in zijn oorspronkelijke staat is bewaard gebleven. De speciale ondergrond van de spoorwegberm laat toe dat zeldzamere planten en dieren zich er komen vestigen.
De wandeling :
Vanaf de brug van de N33 over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort begin je de wandeling op het asfalt pad langs de noordzijde van het kanaal. Na een kleine 2 Km kom je zo bij het dorpje Snaaskerke, je moet over de hoge betonnen brug speciaal voor fietsers en wandelaars en meteen zit je op de 'Groene 62'. Over de brug is een parkje aangelegd op de site van het verdwenen station Snaaskerke.
Voorbij het dorpje buigt het asfalt pad langzaam in zuid-oostelijke richting naar Torhout. Na 2 Km open veld en de passage onder de E40 kom je in Gistel waar de plaats van het oud station onherkenbaar veranderd is. Het pad is betegeld en gaat langs een groot park en het administratief centrum. Let op de teruggeplaatste spoorweg slagbomen aan de overweg van de Nieuwpoortse Steenweg.
Voorbij de volgende overweg word de omgeving terug groen en het pad half verhard in fijne kiezel. Nog een paar Km verder het oud station van Moere, het enige dat perfekt bewaard is gebleven in zijn oorspronkelijke staat op deze oude spoorlijn.
Verder na Eernegem kom je dicht bij het dorpje Ichtegem. Het eindpunt van deze wandeling op de 'Groene 62' is de bushalte Ichtegem station. Elk uur komt de LIJN bus 51 naar NMBS station Oostende of Torhout waar je aansluitend kan terug sporen naar je vertrekstation.