Km
10
Lokeren - Eksaarde - Moerbeke
Aard van de weg :
Verkeersvrij asfalt wandel-/fietspad op de voormalige spoorwegbedding van Lokeren naar Eksaarde en in Moerbeke langs de Moervaart. Op het beton wegje van Eksaardedam naar de Moervaart enkel landbouwers en traag verkeer toegelaten.
Bewegwijzering :
Bordjes van fiets knooppunten : 23-pad rechtdoor-20-81-80-19-79.
Vertrekpunt : 
NMBS station van bestemming : Lokeren.
Lokeren ligt op de IC lijnen Antwerpen-Oostende, Antwerpen-Lille en Brussel-St.Niklaas. Er zijn 2 grote gratis parkings aan het station.
Eindpunt van de wandeling : Moerbeke Waas, bushalte Damstraat of Opperstraat.
Lijn bus 49 terug naar het station Lokeren (elk uur).
Info :
Dit is geen stadswandeling maar deze begint toch in het centrum van Lokeren aan het station en volgt de geasfalteerde bedding van de vroegere spoorlijn 77A Lokeren - Moerbeke tot Eksaarde. Dit mooie wandel- en fietspad loopt dwars door het natuurreservaat 'Daknamse Meersen'. Dan door de velden van het Waasland naar de Moervaart en langs deze vaart naar Moerbeke.
De wandeling :
Het traject dat we gaan wandelen volgt de voormalige spoorlijn Lokeren - Moerbeke. Deze spoorweg werd buiten gebruik gesteld in 1971. Kort daarna werden de rails opgebroken en enkele jaren later werd op de bedding een mooi asfalt pad aangelegd. De sporen takten in een grote boog af naar het noorden aan het station van Lokeren langs de Uebergdreef.
Vanaf de uitgang van het station gaan we links op het stationsplein onder de viaduct door naar de Uebergdreef die daar rechts begint naast de verhoogde spoorweg. Na een paar honderd meter voetpad begint de straat naar links af te buigen en begint ook een asfalt pad rechts, parallel naast de weg. Dit pad is aangelegd op de bedding van de spoorlijn 77A.
Het pad loopt tussen de Uebergdreef en de Nijverheidstraat onder een hoge viaduct. We kruisen een straat en het pad vervolgt langs een woonwijk door een zone met weelderig groen en verder door mooie bossen. Geleidelijk wordt de omgeving wat opener en wandelen door mooie natuurreservaatjes : de 'Daknamse Meersen'. Het pad begint bijna onmerkbaar geleidelijk te stijgen en loopt dan op een hoog talud. Verder gaan we over de Durme via een grote ijzeren brug. Een schitterend panorama is hier te zien langs alle kanten : de kronkelende Durme door een groot natuurreservaat! Voorbij de brug daalt het pad geleidelijk en een paar kilometer verder komen we in het dorp Eksaarde, een deelgemeente van Lokeren.
Het spoorwegpad is verder nog ongeveer 1,5 Km geasfalteerd tot aan de kruising met de N433. Hier in Eksaarde zijn we ongeveer 5 km van Lokeren, en dit kan het het keerpunt zijn van deze mooie wandeling. Er zijn 2 mogelijkheden : hier te voet terugkeren langs dezelfde weg naar het station Lokeren ofwel verder wandelen naar Moerbeke en daar terugkeren met de bus.
We steken de Eksaardedam over en wandelen 500 Mt op het fietspad naar rechts. Dan rechts het beton landbouwwegje volgen door de velden naar de Moervaart en daar 1.5 Km naar links. Over het brugje van de Eksaardedam in Moerbeke is de bushalte Damstraat van bus 49 terug naar Lokeren.
Je kan aan de Moervaart eventueel kiezen voor 2 Km langer te wandelen in Moerbeke : naar rechts, links over het brugje, Heirweg oversteken, Oostvaart 300 mt volgen. Daar is links het fietspad op de oude spoorbedding tot de terminus in Moerbeke.
Bij het prachtig gerestaureerd oud stationnetje links naar de rotonde aan Opperstraat. Daar is links de gelijknamige bushalte van bus 49 terug naar Lokeren.