Aard van de weg :
Verkeersvrij asfalt fiets-/wandelpad op de oude spoorbedding. In Nederbrakel 1.3 Km op vrijliggend fietspad langs de ringweg N8c.
Bewegwijzering :
Bordjes knooppunten fietsroutenetwerk : noordelijk 15-96-11 en zuidelijk 91-99.
Vertrekpunt : 
NMBS station van bestemming : Zottegem.
LIJN bus 21 of 22 richting Ronse tot Sint-Maria-Oudenhove, halte Meierij (15 min).
Deze bushalte is het start- en eindpunt van de wandeling. Het Mijnwekerspad kruist de weg aan deze bushalte, noordelijk is richting Sint-Goriks-Oudenhove via Michelbeke, zuidelijk is naar Brakel.
Je kan eventueel terugkeren met dezelfde bus naar Zottegem uit Nederbrakel, halte Station aan de ringweg N8c.
Info :
Het Mijnwerkerspad : een bijzonder spoor door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Een vroegere spoorweg die verder leeft als fiets- en wandelpad. Een verbinding tussen gisteren en vandaag, tussen pendelende mijnwerkers en elektrische fietsen. Het Mijnwerkerspad volgt de bedding van de oude spoorlijn 82, die van Zottegem via Ellezelles tot Ronse liep. Van Sint-Goriks-Oudenhove tot Opbrakel is dit nu 10 Km verhard fiets- en wandelpad door de schilderachtige Zwalm streek.
De wandeling :
Het Mijnwerkerspad is het verharde gedeelte van de vroegere spoorlijn Zottegem - Brakel - Ellezelles, welke deel uitmaakte van de lijn 82 (Aalst - Ellezelles). De spoorlijn werd in 1963 afgeschaft. Tot dan bracht het 'Fosttreintje' mijnwerkers van Zottegem en omstreken, naar de Borinage (Henegouwse steenkoolmijnen). Vandaar de naam Mijnwerkerspad. Sinds 1978 werd een gedeelte (van de Slijpstraat te Sint-Goriks-Oudenhove tot Opbrakel) als recreatieve weg ter beschikking gesteld van wandelaars en fietsers.

Noordelijk deel (2 x 4.5 Km).
Na 1.3 Km kom je voorbij het dorp te Michelbeke met aan de ene kant, verdoken achter groen, het prachtig gerestaureerd oud station (nu een privé woning) en aan de andere kant een gecontroleerd overstromingsgebied. Dit loopt vol bij zware regen en houdt gedurende korte tijd het teveel aan water op.
Verderop loopt de Zwalm onder het pad door. Hier ben je kort bij de Boembekemolen. Deze oude watermolen is in eigendom bij Natuurpunt en zal worden gerestaureerd tot maalvaardige molen en deels ingericht worden als ontmoetingsplaats met de passant.In natte perioden krijgt het pad hier behoorlijk wat water te slikken van de bovengelegen velden en weiden. Het snel stromende water voert nogal wat sediment mee dat eenmaal in de langzaam hellende gracht langs het pad dit sediment afzet. Dit durft wel een keer voor wateroverlast te zorgen op het pad.
Verder op het pad kom je onder de koebrug door. Toen de spoorweg nog in gebruik was, konden de boeren hun vee over de brug naar de weiden brengen. Aan de Slijpstraat dicht bij de bestaande spoorweg en Sint-Goriks-Oudenhove is de terminus van het Mijnwerkerspad, daar is een kleine parking voor 10 wagens.

Zuidelijk deel (2 x 5.4 Km).
Ter hoogte van de bushalte is het kasteel van Lilare. Het prachtig gerestaureerde Poortgebouw met de hoeve is, op een paar herstellingen na, gaaf bewaard gebleven, zoals het in de 15e eeuw werd opgetrokken. In 1938 werd het kasteel verkocht aan het Klooster van Opbrakel en doet momenteel dienst als school.
Na 2 km kom je in het centrum van Nederbrakel. Via een vrijliggend fietspad langs de ringweg om Brakel (N8c) kan je gemakkelijk en veilig van het noordelijk naar het zuidelijk deel van het pad of omgekeerd (1.3 Km).
Verder kom je eventjes langs het industrieterrein te Brakel, zij het afgeschermd door groen. Vrij snel bereik je de Verrebeekmolen. In 1789 werd begonnen aan de bouw van de Verrebeekmolen. Pas in 1803, na financiële moeilijkheden, werd de molen afgewerkt. In 1996-1997 en nogmaals in 2005 werd de molen grondig gerestaureerd. De terminus van het Mijnwerkerspad is aan de Livierenstraat in Opbrakel.

Zie ook :