Aard van de weg :
Verkeersvrij asfalt fiets-/wandelpad op de bedding van de oude spoorlijn Turnhout-Tilburg(NL). Het pad loopt via een brug over het kanaal tot op 300 Mt van het station Turnhout.
Bewegwijzering :
Groene bordjes : LF35 Kempen-Haspengouw.
Vertrekpunt : 
NMBS station van bestemming : Turnhout.
IC trein Brussel-Turnhout of IR trein Antwerpen-Turnhout.
LIJN bus 460 naar Baarle-Hertog tot terminus halte St.Janstraat.
Eindpunt van de wandeling : NMBS station Turnhout.
Info :
Dit is een grensoverschrijdende wandeling van Baarle-Hertog (een stukje België in Nederland) tot Turnhout. Het 'Bels Lijntje' doorsnijdt een gevarieerd landschap in de Kempen met afwisselend grote en kleine bosgebieden, beekdalen, vennen en natuurreservaten.
De wandeling :
Baarle-Hertog is een Belgische gemeente in Nederland, in totaal bestaande uit 22 enclaves. Baarle-Nassau zijn de Nederlandse gebieden in Belgische enclave met in totaal 8 enclaves. De grenzen lopen dwars door straten, huizen en sportvelden. Op deze rechtlijnige wandeling steek je 7 keer de grens over op een afstand van 5 Km en het is telkens gemarkeerd op het pad.
Het 'Bels Lijntje' is parallel naast de St.Janstraat in Baarle-Hertog en in deze straat is de terminus bushalte. De start van de wandeling is in zuidelijke richting tegenover de St.Janstraat op het fiets-/wandelpad dat eerst de Chaamseweg kruist in het centrum. Het pad loopt eerst door een parking en dan naast de Parallelweg. Anderhalve Km verder ben je voorbij de laatste open bebouwing en wandel je door de ongerepte natuur van de Kempen op Nederlands grondgebied.
Ongeveer 3.5 Km verder kom je op de plaats 'Weelde Station' waar een laadkaai naast het pad het enige restant is van een immens groot grensstation dat hier ooit was. Alle gebouwen zijn verdwenen en de groene natuur heeft de omgeving teruggewonnen. Na de wegkruising met de N132 gaat de wandeling verder in België.
Het pad loopt nu tot Turnhout door weelderig groen en links en rechts er is een afwisseling van bossen en landbouw. Er zijn ook 2 wegkruisingen met de N119 (opletten : gevaar !). Het pad loopt verder dwars door een groot natuurgebied 'Zwart Water' met een paar grote en kleine vennen en er is een houten uitkijktoren naast het pad.
Zo kom je geleidelijk dichter bij Turnhout en soms grenzen prachtige tuinen van mooie villa's aan het pad. Na enkele kruisingen met kleine wegjes komt het pad op een dijk aan het kanaal Schoten-Turnhout-Dessel. Er is een mooie fiets-/wandelbrug over het kanaal en dit brugje steek je over.
Het pad loopt dan naast de sporen en eindigt 700 Mt verder aan de Guldensporenlei in het centrum. Naar het station de overweg oversteken, dan rechts kan je via de parking naast de sporen tot het trein station. Daar kan je elk uur terugsporen naar Brussel of Antwerpen.

Zie ook :