Aard van de weg :
Uitgezonderd een paar stukjes kleine asfaltweg gaat de wandeling meestal over half- en onverharde boswegen en paden met soms sterke stijgingen en afdalingen langs de flanken van de Vesdervallei, dus over het algemeen een tamelijk vermoeiende wandeling.
Bewegwijzering :
Steeds de rood-witte verfstreepjes volgen van het Grote-Routepad GR573.
Vertrekpunt : 
NMBS trein stopplaats Trooz.
IC trein Brussel-Liège, daarna L trein richting Verviers tot Trooz.
Eindpunt van de wandeling : NMBS station Pepinster.
Info :
Een zeer mooie wandeling in de Ardennen/Hoge Venen in lijn tussen 2 NMBS trein stopplaatsen Trooz en Pepinster op het GR-pad in de regio Liège-Verviers. Onderweg prachtige vergezichten over de beboste Vesdervallei, de dorpjes Basse- en Haute-Fraipont en ook soms, in de verte, een typische spoorwegviaduct met meerdere bogen.
De wandeling :
Vanaf de trein stopplaats Trooz ga je naar de rijweg en volgt deze 200 Mt in zuidelijke richting voorbij de rotonde naast de verhoogde spoorweg. Op de oversteekplaats de rijweg dwarsen en bij de eerste gelegenheid linksaf de Vesder oversteken langs een autobrede brug, langsheen enkele vervallen gebouwen. Wat verder steek je de spoorweg over (die de tunnel ingaat) via een brugje. Nu begint een langzaam stijgende half verharde weg doorheen een bospartij. Na een flinke klim wordt de GR een breed aardepad tussen weiland met rechts mooie panorama's over de Vesdervallei.
Verder kom je in de bebouwde kom van Hansez terecht. Daar rechtsaf een dalend pad instappen dat verder een brede grintweg wordt. Bij een groepje huizen rechtdoor blijven lopen langs de dalende asfaltweg. Rechts juist voorbij een grintweg een smal rotsig sterk dalend paadje ingaan. Beneden slingert het pad zich rond de tuin van een privé woning en komt op de grint toegangsweg van de woning. Rechtdoor en dan rechts meedraaien langs een muur en je komt uit op de N61 (Liège-Verviers).
Naar links op deze tamelijk drukke weg ongeveer 400 Mt tot het centrum van Nessonvaux. Je slaat de eerste straat rechts in (wegwijzer Trasenster) en je komt aan het station. De parking naar links wat opgaan en het ijzeren voetgangersbruggetje over de spoorweg nemen. Dit brengt je dan links via een stijgend paadje op een asfaltwegje dat je naar rechts volgt. Verder volg je een licht stijgende holle aardeweg en op de top kom je in het gehucht Trasenster.
De asfaltweg naar links volgen en dan rechts naast een huis en zo de bebouwing van Transenster verlaten. Verder schuinrechts een smal pad inslaan met een lange en steile afdaling en zo kom je dan beneden verder op een grotere asfaltweg die je naar rechts volgt. Dan het eerste kleine asfaltwegje links inslaan. De weg wordt dan half verhard en loopt door een meer bebost gebied en verder door een vallei langs een klein beekje dat je terug volgt stroomafwaarts op een bosweg langs de andere kant. Het pad loopt verder langs de valleiflank langsheen gevariëerde bospartijen.
De GR loopt nu over een brede, horizontale aardeweg langs de zoom van een bos met links beneden de Vesder, een weg en de spoorlijn. rechtvoor zie je het 'château de Masures'. Na een tamelijk lang plat stuk langs de heuvelflank kom je op een asfaltweg bij Pepinster. Rechtdoor de dalende asfaltweg nemen en zo arriveer je naast de spoorweg en kom je op de hoofdweg naar Spa. Naar rechts en dan na 100 Mt links voert de Rue L.Formatin je naar het station van Pepinster (elk uur een L-trein terug naar Liège).

Zie ook :