Aard van de weg :
Vanaf het station tot de Schelde brug 1,5 Km verkeersvrije half verharde weg in steenslag door een groene zone tussen het stadscentrum en de spoorweg. Langs de Schelde van Dendermonde brug tot Baasrode verkeersvrij asfalt fiets-/wandelpad op de Schelde dijk.
Bewegwijzering :
Geen, maar de beschreven route is gemakkelijk te volgen.
Vertrekpunt : 
NMBS station van bestemming : Dendermonde.
IC/IR treinen vanuit Brussel, Gent, Mechelen en Lokeren.
Grote gratis onverharde parking naast de Schelde brug.
Eindpunt van de wandeling : centrum Baasrode, bushalte Rosstraat.
Lijn bussen 245 of 252 terug naar het station Dendermonde.
Info :
Dit is een mooie wandeling langs de Schelde van Dendermonde via Vlassenbroek naar Baasrode. De Scheldedijken hebben allemaal een asfalt fiets-/wandelpad en volgen kronkelend de rivier, zodat het heerlijk rustig wandelen is. De rust wordt ook verzekerd door de aard van het landschap. Aan beide zijden van de Schelde liggen dikwijls polders, broeken en schorren waardoor de bewoonde wereld af en toe ver weg lijkt.
De wandeling :
Buiten het station ga je naar rechts en volg je de stijgende weg naar de oprit van de brug over de spoorweg. Je steekt voorzichtig de drukke St.Gillislaan over (niet de viaduct over de spoorweg) en je gaat via een trap langs de andere kant van de hoge berm naar beneden. Het wegje met enkele huizen beneden is Kalendijk en loopt dood aan de spoorweg en daar ga je links verder op de half verharde steenslag weg naast de spoorweg.
Het Kalendijkgebied bestaat uit overblijfselen van de verdedigingsgracht rond Dendermonde. Het gebied is begrensd door de Brusselse Poort, de Leopold II laan, de Mechelse Poort en de spoorweg Dendermonde- Lokeren. Naast recreatieve voorzieningen zoals het stedelijk zwembad Olympos en het stadspark, vind je er ook waterpartijen, aangeplante bosjes en moerasjes. Het reservaat bestaat uit een rietveldje, hooiland en een oude spoorwegberm.
Je volgt steeds zo dicht mogelijk de spoorweg die in een grote boog in noordelijke richting langzaam stijgend naar de Schelde gaat, en je wandelt altijd verder langs het kanaaltje. Zo kom je na ongeveer 1,5 Km aan een hoog appartementsgebouw en aan de Mechelse Steenweg. Je moet naar de Schelde en dus links het grote kruispunt met verkeerslichten 2 keer oversteken en dan ben je aan een bosje en een grote parking links van de brug over de Schelde. De parking naar het noorden oversteken en je komt aan de Schelde, rechts ga je op het asfalt fiets-/wandelpad onder de grote brug naar Vlassenbroek en Baasrode.
De Vlassenbroekse Polder of Baasrode Broek (ca. 300 ha) is gelegen in één van de meanders van de Schelde. In dit ingedijkt gebied bevindt zich het rustige kunstenaarsdorpje Vlassenbroek. Het Romaans-Gotische kerkje, de Scheldedijk, de kunstgalerijen en de terrasjes worden door de vele wandelaars en fietsers geliefd. De parel van Vlassenbroek is ongetwijfeld het gotische kruiskerkje Sint-Gertrudis, aanleunend tegen de machtige Scheldedijk. Het is sedert 1956 samen met het omliggende kerkhof als monument beschermd. Het kerkje heeft de vorm van een kruis, waarvan de leien zadeldaken centraal bekroond worden door een houten torentje met een bronzen klok.
Het landschap van Polder en Broek wordt gekenmerkt door buitendijkse en binnendijkse gebieden met biotopen als kreken en sloten, weilanden beplant met canadapopulieren, zoetwaterschorren met rietvelden, wilgenstruweel en verlande moerassen. De verscheidenheid aan fauna en flora is zeer groot.
Je kunt eender waar terugkeren naar Dendermonde, terwijl je nogmaals kunt genieten van de zeer mooie panorama's vanop de hoge Schelde dijken. Je kan ook verder wandelen tot het dorpje Baasrode en daar terugkeren met de LIJN bus naar het station van Dendermonde. Bij het dorpje gaat het jaagpad over in de Broekkantstraat en op het einde ga je 100 Mt naar rechts in de Baasrodestraat en daar is de bushalte 'Rosstraat'.

Zie ook :