Alle trajecten zijn op verharde 'trage wegen' en (bijna) volledig autovrij !

Deze 3 fiets routes zijn aansluitend - 162 Km (h/t).
De eerste 2 trajecten hebben een gemeenschappelijk (start)punt : Damme/Siphon.
Bij de 'Siphon' kruist het fietstraject langs de Damse Vaart het Schipdonkkanaal / Leopoldvaart.
In Brugge is er aansluiting van de Damse Vaart naar het fietspad door de Vesten via de Noorweegse Kaai tot het Sasplein (500 Mt) richting knooppunt 02.